USG 3D i 4D

Podczas standardowego badania USG otrzymujemy dwuwymiarowy obraz, na którym da się zaobserwować zarys ciała płodu oraz jego narządy wewnętrzne.

Najnowocześniejsze aparaty USG dają nam natomiast możliwość otrzymania obrazu 3D i 4D. USG 3D i 4D przeprowadza się przy użyciu sondy brzusznej i należy je wykonać trzykrotnie – najpierw między 11. a 14. tygodniem, później między 18. a 22. i ostatni raz między 28. a 32. Tygodniem ciąży.

Badanie pozwala oglądać ruchy płodu w czasie rzeczywistym, ale przede wszystkim, dzięki przekrojowi anatomicznemu, umożliwia wykrycie wad genetycznych. Uzyskany obraz pozwala szybko zauważyć wady wrodzone takie jak: rozszczep kręgosłupa, zniekształcone dłonie i stopy, polidaktylia (dodatkowe palce), czy nieprawidłowości rysów twarzy, co może być sygnałem alarmowym przy diagnostyce zespołu Downa, Turnera, Edwardsa oraz innych wad genetycznych i chromosomowych.

Ponadto, badanie pozwala na bardzo precyzyjne obejrzenie serca płodu, a co za tym idzie wykluczenie wad tego narządu. USG 3D i 4D jest refundowane, jeżeli skierowanie zostało wystawione przez lekarza, który ma umowę z NFZ. Badanie prywatne kosztuje natomiast ok. 250 zł.

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.