Test potrójny

Test potrójny polega na badaniu surowicy krwi matki. Test najlepiej jest wykonać pomiędzy 15. i 17. tygodniem ciąży. Z pobranego materiału dokonuje się pomiaru stężenia trzech substancji: a-fetoproteiny (AFP), gonadotropiny kosmówkowej (beta-hCG) oraz niezwiązanego estriolu (uE3).

Badanie przeprowadzane jest w celu wykrycia ryzyka wystąpienia wad trisomii chromosomów 18 i 21, czyli odpowiednio możliwość pojawienia się zespołu Edwardsa i zespołu Downa. Wykrywalność tych wad testem potrójnym szacuje się na poziomie 60-70%. Ponadto, badanie umożliwia wykrycie wystąpienia otwartej cewy nerwowej płodu ze skutecznością ok. 80%.

Na ostateczne wyniki testu potrójnego wpływają również takie czynniki jak: zdrowie matki, przebieg ciąży, waga kobiety, czy palenie przez nią tytoniu. W przypadku pozytywnego wyniku badania, zaleca się wykonanie badań inwazyjnych oraz USG. Cena przeprowadzenia testu potrójnego to ok. 250-300 zł.

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.