Test podwójny

Test podwójny polega na dwukrotnym pobraniu krwi od ciężarnej – najpierw w 11. tygodniu ciąży, a później między 13. a 19. tygodniem. Z pobranej próbki krwi dokonuje się pomiaru stężenia wolnej podjednostki glikoproteiny bete-hCG oraz alfa-fetoproteiny (AFP).

Jest to badanie przesiewowe, które ma za zadanie określić ryzyko wystąpienia u płodu wad genetycznych takich jak zespół Downa czy zespół Edwardsa. Jeżeli wyniki wykażą prawdopodobieństwo pojawienia się wad u dziecka, wówczas zaleca się wykonanie badań metodami inwazyjnymi, aby precyzyjnie zdiagnozować płód. Orientacyjny koszt przeprowadzania testu podwójnego waha się od 200 do 250 zł.

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.