Test PAPP-A

Test PAPP-A to badanie przesiewowe, które wykonuje się pomiędzy 10. a 14. tygodniem ciąży. Test często stanowi podstawowe badanie wykonywane podczas ciąży. Do badania mogą przystąpić kobiety niezależnie od wieku.

Wykonanie testu PAPP-A obejmuje wywiad lekarski, pobranie krwi oraz badanie USG przezierności karkowej. Z pobranej próbki krwi odczytywane jest stężenie białka ciążowego A (PAPP-a), a także wolnej podjednostki beta gonadotropiny kosmówkowej, czyli beta hCG.

Test PAPPA cechuje się dużą czułością w wykrywaniu zespołu Downa (90%) oraz zespołów Edwardsa, Patau i Turnera. Ryzyko wystąpienia zespołu Downa występuje, gdy poziomy PAPP-a są obniżone, a beta hCG i przezierność karkowa są podwyższone. Zespoły Edwardsa i Patau ujawniają się natomiast najczęściej, gdy stężenie PAPP-a i beta hCG są obniżone, a przezierność karkowa jest podwyższona.

Po dokonaniu analizy badań należy jeszcze uwzględnić inne czynniki takie jak wiek matki, czy zaawansowanie ciąży. Dopiero wtedy można dokładnie oszacować ryzyko wystąpienia wad rozwojowych. Kobiety, które ukończyły 35 rok życia, urodziły już wcześniej dzieci z wadą genetyczną lub mają w rodzinie osoby obarczone wadami genetycznymi – mogą wykonać refundowane badanie. Cena badań prywatnych waha się natomiast w granicach 250 zł.

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.