Test NIFTY

Test NIFTY to nowość w diagnostyce prenatalnej. Badanie jest całkowicie bezpieczne i wykonuje się je między 12. a 14. tygodniem ciąży. Badanie polega na pobraniu krwi z żyły odłokciowej, a do zabiegu nie trzeba się specjalnie przygotowywać (nie trzeba być na czczo).

Test NIFTY polega na wykorzystaniu innowacyjnej metody Sekwencjonowania Nowej Generacji i analizie DNA płodu obecnego w osoczu i surowicy matki. Celem badania jest wykluczenie wystąpienia ryzyka wad rozwojowych płodu, które są spowodowane zmianą struktury lub liczby chromosomów w komórkach, czyli mutacją chromosomową.

Do chorób, które mogą zostać wykryte dzięki tej metodzie należą: zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół Patau, zespół Turnera, zespół Klinafeltera, czy zespół kociego krzyku. Test NIFTY jest niezwykle skuteczny – wykrywalność najczęstszych zespołów wad wrodzonych (zespół Downa, Edwardsa i Patau) wynosi powyżej 99%. Koszty wykonania badania NIFTY oscylują w granicach od 2000 do 2500 zł.

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.