Rodzaje badań prenatalnych

Rodzaje badań prenatalnychBadania prenatalne dzielą się na dwie grupy: inwazyjne oraz nieinwazyjne. Badania nieinwazyjne polegają na analizie krwi kobiety i ultrasonografii, a co za tym idzie, nie wiążą się z ingerencją w płód. Nieinwazyjne badania są zatem całkowicie bezpiecznie zarówno dla matki jak i płodu oraz nie wiążą się z żadnym ryzykiem powikłań. Ten rodzaj badań nie pozwala jednak na postawienie pewnej diagnozy, lecz wykazuje prawdopodobieństwo wystąpienia wad płodu.

Wraz z wiekiem kobiety podnosi się ryzyko wady chromosomowej, która przyczynia się do powstania chorób genetycznych np. takich jak zespół Downa. Mimo to aż 80% chorych dzieci jest rodzonych przez kobiety, które nie ukończyły jeszcze 35 roku życia, a to dlatego że większość kobiet zachodzi w ciążę jeszcze przed upływem tego wieku. Badania prenatalne nieinwazyjne powinny być jednak wykonywane u każdej ciężarnej kobiety, gdyż ich wynik może zadecydować o podjęciu dalszych badań inwazyjnych (Zobacz: http://www.benc.pl/czytelnia/633/gdy-badania-prenatalne-wykryja-wady-plodu-co-dalej/)

Do nieinwazyjnych badań zalicza się następujące badania:

Badania w ciążyBadania prenatalne inwazyjne zaleca się m.in. w przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu podwójnego/potrójnego w badaniach nieinwazyjnych, nieprawidłowego wyniku badań ultrasonograficznego „genetycznego”, wystąpienia wady ośrodkowego układu nerwowego podczas ciąży, czy  translokacji chromosomowej lub mozaicyzmu chromosomowego u rodziców.

Inwazyjne badania prenatalne polegają na pobraniu materiału otaczającego płód bądź płynu owodniowego lub fragmentu kosmówki w szczególnych przypadkach. Badania inwazyjnie przeprowadzane są jedynie wtedy, gdy istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia choroby. Ryzyko powikłań przy zastosowaniu tej metody wynosi 1-2%, natomiast wystąpienie poważniejszych komplikacji ciąży takich jak poronienie szacuje się na 0,5-1% przypadków. Warto jednak zaznaczyć, że zabiegi wykonywane przez doświadczonego lekarza pozwalają na znaczne zminimalizowanie ryzyka jakichkolwiek powikłań. Co więcej, gdy dochodzi już do utraty ciąży, to często jest to przypadek, gdy jest ona obciążona poważnymi wadami i prawdopodobnie samoistnie doszłoby do utraty dziecka. Zaletą badań inwazyjnych jest natomiast postawienie precyzyjnej diagnozy dotyczącej wielu zaburzeń w rozwoju płodu.

Do inwazyjnych badań zalicza się następujące badania:

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.