Biopsja trofoblastu (kosmówki)

Biopsję trofoblastu (kosmówki) wykonuje się między 11. a 14. tygodniem ciąży. Jest to jedna z nowszych metod pobierania materiału do badań genetycznych płodu. Zabieg wykonuje się pod kontrolą USG i polega na pobraniu igłą próbki kosmków, czyli mikroskopijnych wyrostków, które tworzą główną masę trofoblastu.

Biopsji dokonuje się przez powłoki brzuszne lub przez kanał szyjny macicy. Z pobranego materiału izoluje się DNA lub chromosomy i poddaje się je analizie laboratoryjnej. Obecnie ryzyko poronienia przy Biopsji trofoblastu jest porównywalne z ryzykiem utraty dziecka przy amnipunkcji.

Poza tym mogą wystąpić niewielkie krwawienia, immunizacja lub wyciek płynu owodniowego. Biopsja kosmówki umożliwia wykrycie m.in. niedokrwistości sierpowatej, zwłóknienia torbielowatego, talasemii, zespołu Downa, zespołu Tay-Sachse, zespołu łamliwego chromosomu X, czy dystrofii mięśniowej Duchenne’a, powodującej zanik mięśni. Zaletą badania jest szybkie uzyskanie wyników – po dwóch dobach podawane są wyniki wstępne, a po kilku dniach ostateczne. Ceny przeprowadzenia biopsji trofoblastu zaczynają się od 1500 zł.

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.