Badanie przepływu w obrębie przewodu żylnego

Badanie przepływu w obrębie przewodu żylnego powinno przeprowadzać się pod koniec pierwszego trymestru ciąży. U około 90 % płodów z zespołem Downa i innymi nieprawidłowościami chromosomowymi występuje nieprawidłowy przepływ żylny.

Jedynie u 3% badanych płodów, które są zdrowe przepływ żylny również jest nieprawidłowy. Ocena przepływu krwi w przewodzie żylnym pozwala zatem na precyzyjne określenie, czy istnieje zagrożenie zespołem Downa lub innych wad u płodu.

Badanie przepływu krwi jest szczególnie istotne w przypadku zwiększenia przezierności karkowej, ponieważ dostarcza ważnych rokowniczo informacji. Aby ocenić przepływ krwi w przewodzie żylnym należy obliczyć współczynnik pulsacji dla żył, a także ocenić wysokość fali A (skurczów przedsionków), która nie powinna być zerowa ani ujemna.

Badanie przepływu w obrębie przewodu żylnego nie należy do najprostszych zabiegów i powinno być wykonywane przez doświadczonego specjalistę. Koszt badania może wahać się od 200 do nawet 700 zł.

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.