Amniopunkcja

Amniopunkcja to inwazyjne badanie, które wykonuje się między 13. a 19. tygodniem ciąży. Zabieg jest przeprowadzany pod kontrolą USG, aby dokładnie ustalić położenie dziecka. Badanie polega na wprowadzeniu cienkiej igły przez powłoki brzuszne, dzięki której pobiera się próbkę płynu owodniowego z jamy macicy. Pobrany materiał zawiera komórki płodu pochodzące z owodni, układu moczowo-płciowego i pokarmowego oraz  ze skóry.

Po założeniu hodowli in vitro dokonuje się namnożenia komórek, które następnie bada się po kątem zestawu chromosomów. Amnipunkcja związana jest z ryzykiem powikłań, które jest jednak najmniejsze spośród badań inwazyjnych. Prawdopodobieństwo utraty ciąży wynosi 0,5-1%.

Inne mogące wystąpić skutki uboczne to także m.in.: uszkodzenie łożyska lub pępowiny, krwawienie matczyne lub płodowe, infekcja wewnątrz maciczna, czy nakłucie narządów płodu. Amnipunkcji nie wykonuje się jednak rutynowo, i żeby ją przeprowadzić, należy mieć ku temu takie powody jak m.in.: występowanie u rodziców choroby Tay-Sachsa lub niedokrwistości sierpowatej, u jednego z rodziców pląsawicy Huntingtona, jeżeli matka jest nosicielką chromosomalnej wady genetycznej lub jeśli są wykazane pewne nieprawidłowości u dziecka.

Podstawową zaletą amnimpunkcji (zobacz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Amniopunkcja) jest umożliwienie w bardzo szerokim zakresie diagnostyki płodu. Szacuje się, że za pomocą badania można wykryć ok. 200 nieprawidłowości. Przykładowo, amnipunkcja pomaga w diagnostyce zespołu Downa, Pataua, Edwardsa, Turnera, wad słuchu, mukowiscydozy, rdzeniowego zaniku mięśni, rozszczepu kręgosłupa, zespołu łamliwego chromosomu X i wielu innych. Koszt wykonania amnipunkcji bez refundacji waha się od 1300 do 2000 zł.

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.